Spring over venstremenu

Kalaallit Nunaanni suliffeqarfinni isumannaallisaaneq aamma peqqinneq pillugit suleqatigiinneq pillugu nalunaarut

Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup nalunaarutaa nr. nr. 802, 14. juni 2023-meersoq.

Ujarliutit

Kapitali 1 Suliaqarfik aamma siunertaq

Kapitali 2 Suliffeqarfiit sullivinni avatangiisit pillugit kattuffeqanngitsut

Kapitali 3 Suliffeqarfiit sullivinni avatangiisit pillugit kattuffeqartut

Kapitali 4 Isumaqatigiissutit

Kapitali 5 Sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffimmi ilaasortanik qinersineq aamma toqqaaneq

Kapitali 6 Sulisitsisup pisussaaffii allat

Kapitali 7 Sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitaaneq

Kapitali 8 Kalaallit Nunaanni Suliffigissaasut

Kapitali 9 Immikkut akuerineqartarneq naammagittaalliorsinnaanerlu

Kapitali 10 Pinerluttulerinermik inatsisitigut pineqaatissiissutit

Kapitali 11 Atuutilersitsineq il. il.

Kalaallit Nunaanni sullivinni avatangiisit pillugit inatsimmi § 4, § 6 b, imm.3, § 7, § 15, imm. 2, § 56 aamma § 67 malillugit, tak. intasimmut nalunaarut nr. 1048, 26. oktober 2005-imeersoq, inatsisikkut nr. 1382, 23. december 2012-imeersukkut aamma inatsisikkut nr. 724, 13. juni 2023-meersukkut, piginnaatitsisoqarnikkut aalajangersarneqarpoq:

Kapitali 1 Suliaqarfik aamma siunertaq

§ 1. Nalunaarut atuutissaaq sulisitsisumi sulinernut, tak. Kalaallit Nunaanni sullivinni avatangiisit pillugit inatsimmi § 2.

Imm. 2. Sulisitsisut arlallit suleqatigiinneranni, suliffimmi ataatsimi suliamik suliaqartitsisuusunut §§ 31-32-mi aalajangersakkat, aamma atuutissapput sulianut sulisitsisoq sinnerlugu suliarineqanngitsunut.

§ 2. Suliffeqarfimmi isumannaallisaaneq aamma peqqinnissaq pillugit sulineq sulisitsisup, sulinermi aqutsisut aamma sulisut allat suleqatigiinnerisigut ingerlanneqartassaaq.

Imm. 2. Suleqatigiinneq suliffeqarfimmi sulinermi avatangiisit pillugit pilersaarusiornikkut aamma ingerlatsinikkut suliassanut sinaakkutinik pilersitsissaaq. Pilersaarusiornermut tunngatillugu pineqarput suliassat pingaarnerit, pilersaarusiukkat, ingerlasut aamma ataqatigiissaarinnittut, tak. § 17, imm. 2. Ingerlatsinermut tunngatillugu pineqarput ulluinnarni suliassat, tak. §§ 18, imm. 2 aamma 19.

Kapitali 2 Suliffeqarfiit sullivinni avatangiisit pillugit kattuffeqanngitsut

§ 3. Suliffeqarfinni 1-9-nik atorfilittaqartuni sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffeqarnissaq pisussaaffiunngilaq, taamaattoq tak. § 7.

Imm. 2. Suliffeqarfinni taakkunani sulisitsisup isumagissavaa, isumannaallisaaneq aamma peqqinnissaq pillugit suleqatigiinnissamut periarfissaqarnissaa. Suleqatigiinneq sulisitsisup, sulinermi aqutsisuusinnaasut aamma atorfillit allat ingerlaavartumik toqqaannartumik attaveqatigiinnerisigut aamma oqaloqatigiinnerisigut pissaaq.

§ 4. Suliffeqarfinni sullivinni avatangiisit pillugit kattuffeqanngitsumi sulisitsisup ukiut tamaasa atorfillit aamma sulinermut aqutsisuusinnaasut suleqatigalugit sullivimmi avatangiisit pillugit oqaloqatigiinnermik ingerlatsisassapput, tassani peqataasut

 1. isumannaallisaaneq aamma peqqinnissaq pillugit suleqatigiinnerup ukiumi tulliuttumi imarisassaa aaqqissuuttassavaat,
 2. suleqatigiinnerup qanoq ingerlanneqarnissaa aalajangertassavaat,
 3. ukiumi qaangiuttumi anguniakkat anguneqarsimanersut nalilersortassavaat,
 4. ukiumi tulliuttumi suleqatigiinnermi anguniagassat aalajangertassavaat aamma
 5. oqaluuserisassavaat, sullivimmi avatangiisinut tunngatillugu paasisimasaqarneq pisariaqartoq suliffeqarfimmiinnersoq.

Imm. 2. Sulisitsisup allakkatigut Kalaallit Nunaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmut uppernarsarsinnaassavaa, ukiumoortumik sullivimmi avatangiisit pillugit oqaloqatigiinnerup ingerlanneqarsimanera.

§ 5. Suliffeqarfinni sullivinni avatangiisit pillugit kattuffeqanngitsuni sulisitsisup isumagissavaa, atorfillit tamarmik paasissutissanik isumannaallisaanermut aamma peqqinnissamut pingaaruteqartunik pissarsisarnissaat aammalu isumannaassallugu, atorfillit isumannaallisaanermut aamma peqqinnissamut tunngatillugu siunnersuuteqarnissamut periarfissaqarnissaat.

Imm. 2. Sulisitsisup isumagissavaa, teknologimik nutaamik pilersaaruteqarnermut aamma eqqussinermut atatillugu atorfillit tusarniaavigineqartarnissaat, tassunga ilagitillugit atortorissaarutinik, inunnut illersuutinik aamma teknikkikkut ikiuutinik il. il. qinersinermut atatillugu isumannaallisaanermut aamma peqqinnissamut kinguneqaataasinnaasut.

Kapitali 3 Suliffeqarfiit sullivinni avatangiisit pillugit kattuffeqartut

Sullivinni avatangiisit pillugit kattuffimmik pilersitsineq

§ 6. Sullivinni 10-nik sinnerlugillu sulisoqartuni isumannaatsuunissamik peqqinnissamillu suliat aaqqissuunneqartassapput sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffiit aqqutigalugit.

Imm. 2. Sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffinni suliffeqarfimmi atorfillit tamarmik ilaatinneqassapput.

§ 7. Sulliviup aalajangersumik suliaqarfittaata avataani sullivinni utaqqiisaagallartumik nikittaattumilluunniit sulinerni, tamatumani aamma illuliortiternermik sanaartornermillu suliani, isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit sulianik aaqqissuussisoqartassaaq sulisitsisuusoq 5-inik amerlanerusunilluunniit sulliviup avataani suliaqarfiusumi sulliviusumi sulisoqaraangat, suliallu sivikinnerpaamik ulluni 14-ini ingerlanneqassagaangata.

§ 8. Atorfillit tamarmik, sullivinni avatangiisit pillugit inatsimmi § 17 c aamma §18 naapertorlugit suliffeqarfimmi aqutsisuunngitsut imaluunniit sulinermi aqutsisuunngitsut §§ 6, imm. 1, 7, aamma 12 malillugit ilanngunneqassapput.

Imm. 2. Allaffinni allatulluunniit allaffissornikkut sulinerni aamma pisiniarfinni aammalu assigisaani atorfillit, §§ 6, imm. 1, 7, aamma 12 malillugit sapaatit akunneranut nal. akunnerini 10-ni sinnerlugilluunniit sulisorineqartut ilanngunneqassapput.

Imm. 3. Atorfillit, sanaartornermut aalajangersimasumut tunngatillugu sumiiffimmi suliffiugallartumi imaluunniit nikerartuusumi sulisuusut, §§ 6, imm. 1, aamma 12 malillugit suliffeqarfiup aalajangersimasumik sullivianut ilanngunneqassanngillat.

Imm. 4. Ukiup qanoq ilinera apeqqutaatillugu suliffeqarfimmi isumannaallisaaneq aamma peqqinnissaq pillugit suleqatigiinneq kattuffimmi ingerlanneqassaaq, tassani atorfillit 10-t imaluunniit amerlanerusut ataatsikkut ikinnerpaamik qaammatini 12-iusunit 3-ni sulippata.

Sullivimmi avatangiisit pillugit ukiumoortumik oqaloqatigiinneq

§ 9. Suliffeqarfinni Sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffeqartumi sulisitsisoq ukiut tamaasa kattuffimmut ilaasortat suleqatigalugit sullivinni avatangiisit pillugit oqaloqatigiinnermik ingerlatsisassaaq, tassani peqataasut

 1. isumannaallisaaneq aamma peqqinnissaq pillugit suleqatigiinnerup ukiumi tulliuttumi imarisassaa aaqqissuuttassavaat,
 2. suleqatigiinnerup qanoq ingerlanneqarnissaa aalajangertassavaat, tassunga ilagitillugit suleqatigeeriaatsit aamma ataatsimiittarnerit akulikissusaat,
 3. ukiumi qaangiuttumi anguniakkat anguneqarsimanersut nalilersortassavaat, aamma
 4. ukiumi tulliuttumi suleqatigiinnermi anguniagassat aalajangertassavaat aamma
 5. oqaluuserisassavaat, sullivimmi avatangiisinut tunngatillugu paasisimasaqarneq pisariaqartoq suliffeqarfimmiinnersoq.

Imm. 2. Sulisitsisup allakkatigut Kalaallit Nunaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmut uppernarsarsinnaassavaa, ukiumoortumik sullivimmi avatangiisit pillugit oqaloqatigiinnerup ingerlanneqarsimanera.

Sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffik 1-imik qaffasissusilimmi

§ 10. Suliffeqarfinni 10-34-nik atorfilittaqartuni aammalu § 7-mi ilaatinneqartuni suliaqarfinni, tassani 5-34-it atorfilittaallutik, sulisitsisoq 1-imik qaffasissusilimmi isumannaallisaaqatigiinnik pilersitsissaaq.

Imm. 2. Sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffiit tassaapput sulinermut aqutsisoq 1 imaluunniit amerlanerusut aamma sullivimmi avatangiisit pillugit sinniisoq 1 imaluunniit amerlanerusut sulisitsisoq imaluunniit taassuma sinniisaa siulittaasuulluni. Siulittaasoq sulisitsisoq sinnerlugu sullivimmi avatangiisit pillugit apeqqutinut tunngatillugu iliuuseqarsinnaatitaassaaq.

Imm. 3. Sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffimmi ilaasortat pisariaqartinneqartut amerlassusaat § 16 malillugu aalajangersarneqassapput. Sullivimmi avatangiisit pillugit sinniisut amerlassusaat ikinnerpaamik sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffimmi sulinermut aqutsisut amerlassusaat assigissavaat.

Imm. 4. Ilaasortaq imaluunniit ilaasortat arlallit najuutinngippata, najuuttut sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffiup suliassai isumagissavaat. Pineqaatissiinerit, ilaasortat peqataannginnerini aalajangiussat, taakkununnga piaarnerpaamik nalunaarutigineqassapput.

§ 11. 1-imik qaffasissusilimmi Sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffik § 17, imm. 2, nr. 1-2 aamma 4-11 malillugit suliassat pilersaarusiornermut tunngasut, pingaarnerusut, aammalu § 18, imm. 2, nr. 1-6 aamma § 19 malillugit suliassat ingerlatsinermut tunngasut, pingaarnerusut, isumagissavaat, suliffeqarfinni qaffasissutsini arlalinni sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffeqartuni, sullivinni avatangiisit pillugit eqimattanit aamma sullivinni avatangiisit pillugit ataatsimiititalianit isumagineqartut.

Sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffiit qaffasissutsini arlalinni

§ 12. Suliffeqarfinni 35-nik imaluunniit amerlanerusunik atorfilittaqartuni sulisitsisoq 2-mik qaffasissusilimmik sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffinnik pilersitsissaaq ukunannga ilaasortaaffigineqartunik

 1. 1-imik qaffasissusilik ataatsimik imaluunniit amerlanerusunik sullivimmi avatangiisit pillugit eqimattaqartoq aamma
 2. 1-imik qaffasissusilik ataatsimik imaluunniit amerlanerusunik sullivimmi avatangiisit pillugit ataatsimiititaliaqartoq.

Imm. 2. Sullivimmi avatangiisit pillugit eqimattaq toqqakkamik sulinermut aqutsisumik 1-imik aamma qinerneqartumik sullivimmi avatangiisit pillugit sinniisumik 1-imik ilaasortaqarpoq.

Imm. 3. Sullivimmi avatangiisit pillugit ataatsimiititaliaq sulinermut aqutsisunik aamma sullivimmi avatangiisit pillugit sinniisunik ilaasortaqarpoq sullivimmi avatangiisit pillugit eqimattaminngaanniit imaluunniit eqimattaninngaanniit sulisitsisoq imaluunniit taassuma sinniisaa siulittaasoralugu. Siulittaasoq sulisitsisoq sinnerlugu sullivimmi avatangiisit pillugit apeqqutinut tunngatillugu iliuuseqarsinnaatitaassaaq.

Imm. 4. Sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffimmi sullivimmi avatangiisit pillugit eqimattat amerlassusaat § 16 malillugu aalajangersarneqassaaq. Taamaattoq silami sullivinni sulinermi § 7-mi ilaatinneqartumi sullivimmi avatangiisit pillugit eqimattamik 1-imik imaluunniit eqimattanik pilersitsisoqassaaq.

Imm. 5. Suliffeqarfiit Sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffinnik pilersitsisinnaapput 2-t sinnerlugit qaffasisussusilinnik.

§ 13. Sullivimmi avatangiisit pillugit eqimattamik pilersitsinermi isummerfigineqassaaq, suliffeqarfiup immikkoortuani sumi sullivimmi avatangiisit pillugit eqimattap suliassani isumagissagai. Suliffeqarfiup sullivimmi avatangiisit pillugit eqimattaanut ilaatinneqassapput suliffeqarfimmi atorfillit tamarmik, tak. § 6, imm. 2.

Imm. 2. Sulinermut aqutsisoq aamma sullivimmi avatangiisit pillugt sinniisoq ataatsikkut najuutinngippata, ilaasortap najuuttup sullivimmi avatangiisit pillugit eqimattap suliassai isumagissavai. Pineqaatissiissutit, aappaasup najuutinnginnerani aalajangiunneqartut, tassunga piaarnerpaamik nalunaarutigineqassapput.

§ 14. Suliffeqarfimmi sullivimmi avatangiisit pillugit eqimattaq 1-iuppat imaluunniit 2-juppata, sullivimmi avatangiisit pillugit ataatsimiititaliaq ilaasortaqassaaq sullivimmi avatangiisit pillugit eqimattap imaluunniit sullivimmi avatangiisit pillugit eqimattat ilaasortaannik. Sullivimmi avatangiisit pillugit eqimattat 2-nit amerlaneruppata, sullivimmi avatangiisit pillugit sinniisut iluminni 2-nik, aammalu sullivimmi avatangiisit pillugit eqimattat iluminni 2-nik sullivimmi avatangiisit pillugit ataatsimiititaliamut ilaasortassanik qinersissapput. Siulittaasuuneq sulisitsisumut imaluunniit taassuma sinniisuanit isumagineqassaaq.

Imm. 2. Sullivimmi avatangiisit pillugit ataatsimiititaliamut ilaasortat ukiunut 2-nut qinerneqassapput. Sullivimmi avatangiisit pillugit ataatsimiititaliamut sinniisunik qinersineqassaaq sullivimmi avatangiisit pillugit ataatsimiititaliamut ilaasortanik qinersisarnermut malittarisassat malillugit, tak. imm. 1. Sulinermut aqutsisoq imaluunniit sullivimmi avatangiisit pillugit sinniisoq sullivimmi avatangiisit pillugit eqimattamut ilaasortaajunnaarpat, pineqartoq sullivimmi avatangiisit pillugit ataatsimiititaliamut ilaasortaajunnaassaaq. § 24, imm. 4 malillugu suliffeqarfimmi sullivimmi avatangiisit pillugit sinniisut qinigaaffissaat ukiunik 2-nik sivisunerusoq pillugu isumaqatigiissusiortoqarsimappat, taanna piffissaq qinigaaffissaq aamma sullivimmi avatangiisit pillugit ataatsimiititaliamut ilaasortanut atuutissaaq.

§ 15. Suliffiugallartuni illuliornernik sanaartornernillu suliani sulisitsisoq sulliviugallartumut sullivimmi avatangiisit pillugit ataatsimiititaliamik pilersitsissaaq, sulisitsisoq sumiiffimmi 35-nik imaluunniit amerlanerusunik atorfilittaqaruni piffissami minnerpaamik sapaatip akunnerinik 4-nik sivisussuseqartumi.

Imm. 2. Sullivimmi avatangiisit pillugit eqimattamut, § 7 malillugu pilersinneqartumi, ilaasortat qinersisinnaatitaapput aammalu qinigaasinnaatitaallutik imm. 1-imi taaneqartumut sullivimmi avatangiisit pillugit ataatsimiititaliamut aammalu isumannaallisaaneq pillugu siunnersuisoqatigiinnut, tak. Kalaallit Nunaanni sanaartortitsisut pisussaaffii pillugit nalunaarut.

Sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffiit angissusaat

§ 16. Sulisitsisup atorfillit aamma sulinermut aqutsisut suleqatigalugit kattuffinni ilaasortat aamma sullivimmi avatangiisit pillugit eqimattat pisariaqartinneqartut amerlassusissaat aalajangersassavai qanimut peqatigiinnermut tunngavik aallaavigalugu.

Imm. 2. Ilaasortat aamma sullivimmi avatangiisit pillugit eqimattat amerlassusaat imatut aalajangersarneqassapput, sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffiit qaqugukkulluunniit suliassaminik naammaginartumik isumaginnissinnaallutik makkununnga tunngatillugu

 1. suliffeqarfiup aqqutsinikkut ilusilersugaaneranut,
 2. suliffeqarfiup allatigut ilusilersugaaneranut, tassunga ilagitillugit nunami sumiiffimmut tunngasut, angissuseq aamma inissisimaneq,
 3. suliffeqarfimmi sullivimmi avatangiisinut tunngasut, tassunga ilagitillugit sulinerup suussusaa, navianassusaa, aarlerinaatai aamma sullivimmi avatangiisinut tunngatillugu pitsaassutsit,
 4. sulinerup aaqqissuussaanera,
 5. atorfinitsitseriaatsit immikkut ittut aamma
 6. mianerisariqartut allat, sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffimmi sullivimmi avatangiisinut tunngatillugu suliassanut sunniuteqartut.

Imm. 3. Aamma sullivimmi avatangiisit pillugit sinniisut amerlassusaat aalajangersarneqassaaq, taamaalillutik atorfillit tamarmik sullivimmi avatangiisit pillugit sinniisuminnut attaveqarsinnaatillugit, aammattaaq taamaalillutik atorfillit sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffinni ilaasortat peqatigalugit sullivimmi avatangiisini pissutsinik oqaluuserinnissinnaatillugit atorfillit sulinerisa nalaanni.

Imm. 4. Sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffinni sulinermut aqutsisut amerlassusaat aalajangersarneqassaaq, taamaaliornikkut suliffeqarfiup tunisassiornera aamma kiffartuussinera pillugit ilisimasanik isumannaarinnilluni.

Sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffiit periusissat tunngavigalugit suliassaat pingaarnerit

§ 17. Periusissat tunngavigalugit suliassat pingaarnerit sullivimmi avatangiisit pillugit ataatsimiititaliamit isumagineqassapput, taamaattoq tak. § 11.

Imm. 2. Suliassat makkuupput:

 1. Suliffeqarfiup isumannaallisaaneq aamma peqqinneq pillugit suleqatigiinnerata pilersaarusiorneqarnera, aqunneqarnera aamma ataqatigiissarneqarnera. Sullivimmi avatangiisit pillugit ataatsimiititaliap atorfillit illersorniarlugit aammalu aarlerinaatit pitsaaliorniarlugit suliaqarnerit pisariaqartinneqartut isumagissavai.
 2. Ukiumoortumik sullivimmi avatangiisit pillugit oqaluuserinninnerup naammassineqarnera, tak. § 9.
 3. Isumannaallisaaneq aammalu peqqinneq pillugit sulinerup aqunneqarnissaa aamma tamatumunnga tunngatillugu sullivimmi avatangiisit pillugit eqimattat ilisimatinneqarnissaat aamma ilitsersorneqarnissaat.
 4. Suliffeqarfiup suliffittut nalilersorneqarneranut peqataanissaq pitsaaliuinermut tunngaviit atuuttut alaatsinaannerisigut, tak. Kalaallit Nunaanni sullivinnik nalilersuinerit pillugit nalunaarut.
 5. Sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffiup angissusissaa pillugu aalajangersaanermut peqataanissaq, tak. § 16.
 6. Isumannaallisaanermut aamma peqqinnermut tunngatillugu apeqqutit aamma periusissat aallaavigalugit suliffeqarfimmik aqutsinermut aammalu ulluinnarni ingerlatsinermut, qanoq iliorluni sullivimmi avatangiisinut tunngasut ilanngunneqarsinnaaneri pillugit sulisitsisumut siunnersuisarnissaq.
 7. Ajutoornernut, toqunartuninnernut aamma peqqinnissakkut ajoqusernernut pissutaasut kiisalu taamaalisoqarneranut pissutaasunik misissuinissat isumagineqarnissaat, aammalu pineqaatissiissutinik naammassinninnissaq, uteqqittumik pisoqaqqissinnaaneranik pinngitsoortitsisussanik. Sullivimmi avatangiisit pillugit ataatsimiititaliaq ukiumut ataasiarluni suliffeqarfimmi ajutoornerit, toqunartuninnerit aamma peqqinnissakkut ajoqusernerit pillugit ataatsimut takussutissiamik suliaqartassaaq.
 8. Atorfillit isumannaallisaanikkut aamma peqqinnissakkut aarlerinaatinut illersorneqarnissaat pillugu inatsisinik malinnaanikkut ilisimasaqarnissaq.
 9. Naammattumik aamma pisariaqartumik ilinniartinneqarnissamut aamma ilitsersorneqarnissamut suliffeqarfimmi sulinermi pissutsinut aamma atorfillit pisariaqartitaannut tulluarsakkanik tunngavigisassanik ivertitsinissaq, kiisalu ilitsersuutit malinneqarnissaat pillugu aqutsinerup ingerlaannarnissaanut isumaginninnissaq.
 10. Sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffiup ilusilersugaaneranut tunngatillugu pilersaarummik suliaqarnissap isumagineqarnissaa ilanngullugit ilaasortat pillugit paasissutissat, aammalu atorfillit pilersaarut pillugu ilisimasaqarlernissaannik isumaginninnissaq.
 11. Suliffeqarfiit allat peqatigalugit isumannaallisaaneq aamma peqqinneq pillugit sulineq pillugu aaqqissuusseqatigiinnermut sunniuteqartumik peqataanissaq, sullivimmi ataatsimi aalajangersimasumi sulinermut atatillugu.

Imm. 3. Sullivimmi avatangiisit pillugit ataatsimiititaliap sulisitsisoq siunnersoruniuk, aammalu siunnersuutigineqartoq sulisitsisup malinngippagu, sullivimmi avatangiisit pillugit ataatsimiititaliaq tamatumunnga tunngavilersuummik sapaatip akunneri 3-t qaangiutinnginnerini pisinnaatitaavoq.

Sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffiup ingerlatsinermut tunngatillugu ulluinnarni suliassai

§ 18. Ingerlatsinermut tunngatillugu ulluinnarni suliassat sullivimmi avatangiisit pillugit ataatsimiititaliamit isumagineqassapput, suliassat suliffeqarfimmit ataatsimiititliap susassaqarfigisaanut tunngasut, taamaattoq tak. § 11.

Imm. 2. Suliassat makkuupput:

 1. Atorfillit illersorneqarnissaannut aammalu aarlerinaatit pitsaaliorneqarnissaannut suliaqarnernik isumaginninnissaq aamma peqataanissaq.
 2. Isumannaallisaaneq aamma peqqinneq pillugit sulinerit pilersaarusiorneqarnerinut peqataanissaq aammalu sullivimmik nalilersuinerup suliarineqarneranut peqataanissaq pitsaaliuinermut tunngaviit atuuttut alaatsinaannerisigut, tak. Kalaallit Nunaanni sullivinnik nalilersuinerit pillugit nalunaarut.
 3. Sulinermi pissutsit isumannaallisaanikkut aamma peqqinnissakkut tamakkiisumik illersorneqarsinnaaneri pillugit misissuinissaq.
 4. Atorfillit pisariaqartitaat naapertorlugit tulluarsakkanik sunniuteqarluartunik ilinniartitsisoqartarnera aamma ilitsersuisoqartarnera pillugit misissuineq.
 5. Ajutoornerit, toqunartuninnerit aamma peqqinnissakkut ajoqusernerit pillugit misissuinernut peqataanissaq kiisalu tamaalisoqarneranut pissutaasunik aammalu tamakkua pillugit sulisitsisumut imaluunniit taassuma sinniisuanut nalunaarutiginninnissaq.
 6. Ataasiakkaat nammineq aamma allat isumannaatsuunissaannut naapertuuttumik pissusilersornissaannut sunniuteqarnissaq.
 7. Atorfillit aamma sullivimmi avatangiisit pillugit ataatsimiititaliap akornanni attaveqaataanissaq.
 8. Isumannaallisaanikkut aamma peqqinnissakkut ajornartorsiutaasunik sullivimmi avatangiisit pillugit ataatsimiititaliamut saqqummiussisarnissaq, sullivimmi avatangiisit pillugit eqimattap naammassisinnaanngisaanik, imaluunniit suliffeqarfimmut nalinginnaasuusunik.

§ 19. Isumannaallisaanikkut aamma peqqinnissakkut ajornartorsiuteqarlernermut atatillugu sullivimmi avatangiisit pillugit eqimattap aarlerinaatit atorunnaartissavai, aammalu sullivimmi avatangiisit pillugit ataatsimiititaliap siulittaasua imaluunniit suliffeqarfiup aqutsisui nalunaaruteqarfigissallugit aarlerinaat atorunnaartinneqarsinnaanngippat.

Imm. 2. Sullivimmi avatangiisit pillugit ataatsimiititaliap siulittaasua imaluunniit suliffeqarfiup aqutsisui nalunaaruteqarfiginissaannut piffissaqanngippat, aammalu sullivimmi avatangiisit pillugit eqimattap nalileruniuk, atorfillit isumannaassusaannut annertuumik navianartoqartoq, namminneerlutik pinngitsoortissinnaanngisaannik, aammalu sullivimmi avatangiisit pillugit eqimattap sulineq imaluunniit sulinermik ingerlatsineq unitsissinnaavaa, navianartorsiornerup pinngitsoortinneqarnissaanut pisariaqartitsineq naapertorlugu. Sullivimmi avatangiisit pillugit eqimattap sullivimmi avatangiisit pillugit ataatsimiititaliap siulittaasuanut imaluunniit suliffeqarfiup aqutsisuinut erngertumik unitsitsineq pillugu nalunaaruteqassaaq aammalu nassuiaatigissallugu, sooq sulinermik unitsitsineq pisariaqarsimanersoq.

Kapitali 4 Isumaqatigiissutit

§ 20. Sulliviit isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu suliniarnerat nakussassarniarlugu sunniuteqarnerulersinniarlugulu §§ 9-10-mi aamma §§ 12-16-imi suliatigut aaqqissuusseriaaseq pillugu malittarisassat atuutissanngillat

 1. ilaatigut akissarsisartut kattuffiinut ataatsimut arlalinnulluunniit aamma illuatungiliuttutut sulisitsisut katuffiannut imaluunniit kattuffiinut sulisitsisunulluunniit imaluunniit allanut taamaasiornissamut piginnaatitaasunut isumaqatigiissusiortoqarsimappat, aamma
 2. ilaatigut sullivinni nr. 1 malillugu isumatigiissusiornermi pineqartuni sulisitsisup sulisullu akornanni, immaqalu sullivimmi imaluunniit sulliviup ilaani aqutsisuusut akornanni, isumaqatigiissusiortoqarsimappat.

Imm. 2. Sulisitsisup Kalaallit Nunaanni Sullivinnik nakkutilliisoqarfimmut uppernarsarsinnaassavaa, suliffeqarfiup imm. 1 naapertorlugu isumaqatigiissummut ilaatinneqarnera. Imm. 1, nr. 2 malillugu sulliviup isumaqatigiissutaa allaganngugaassaaq sullivimmiititaassaarlu sulisunit takuneqarsinnaanngorlugu.

Imm. 3. Imm. 1 malillugu isumannaatsuunissamik peqqinnissamillu suliniarnerit aaqqissuussivigisaanissaannik isumaqatigiissutip attussangilaa sulliviup avataani sullivimmilu namminermi suliassanik, sulinernik, pisussaaffinnik piginnaatitaaffinnillu il. il., nalunaarummi aalajangersarneqartunik, isumaginninnissaq.

Imm. 4. Sulliviup isumaqatigiissutaata, imm. 1, nr. 2, malillugu isumaqatigiissutaasimasup qularnaassavaa sullivimmi isumannaatsuunissakkut peqqinnissakkullu sulianik aaqqissuussisoqarnissaa sulliviup ilusilersugaaneranut naapertuuttumik, aammalu aaqqissuussaanerup allannguuteqartitap sullivimmi tamatumuuna sulinermik nakussassaallunilu sunniuteqalersitsinissaa.

Imm. 5. Sulliviup isumaqatigiissutaa minnerpaamik makkuninnga imaqassaaq:

 1. Sulissuteqarnerit/periaatsit, isumannaatsuunissamik peqqinnissamillu sulianik aaqqissuussinerup allannguuteqartitap sulianik isumaginninnissamut nakussassaallunilu sunniuteqarnerulersinnissaanut atorneqarsinnaasut nassuiaataat.
 2. Sulliviup isumaqatatigiissutaanik sullivimmi naammassinninniarnissamut malinnaaffiginninnissamullu periaasissat taagorneqarnerat.
 3. Suliassat sulinerillu qanoq iliornikkut isumaginiarneqarnissaannut, ilanngullugit sulisunik siulersuisut sulisuusullu sullivimmi isumannaatsuunissamik peqqinnissamillu suliniuteqarnerni peqataanissaasa, naassuiaataat.
 4. Sulliviup isumaqatigiissutaata qanoq iliornikkut allanngortinneqarsinnaallunilu atorunnaarsinneqarsinnaaneranut nassuiaat.
 5. Isumannaatsuunissamik peqqinnissamillu suliniarnerup aaqqissuussinissamik pilersaarusiatut aaqqissuussivigineqarnissaanik isumaqatigiissutaasimasut allattorsimaffiat.

§ 21. Suleqatigiissitaliat, najugarisami isumaqatigiissuteqarfigisat isumannaallisaaqatigiillu akornanni isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit suleqatigiinneq nakussassarniarlugu pineqartunut atasumik suliassanik isumaginninneq suleqatigiissitaliamut isumagisassanngortinneqarsinnaavoq

 1. § 20 naapertorlugu isumaqatigiissusiortoqarsimappat, aamma
 2. inuit, isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu isumaginnittussatut qinerneqarsimasut suleqatigiissitani sinniisuutitaqarsimappata.

§ 22. Isumannaallisaanikkut sulisullu sinniisaattut suliat inummut ataatsimit taannaasumillu isumagineqarsinnaapput

 1. suliassanut isumannaallisaanikkut sinniisitut taamatullu sulisunut sinniisitut pineqartunut qinersinerit immikkoortillugit pisimassappata, aamma
 2. sulisut, sullivimmi avatangiisit pillugit inatsimmi §§ 17 c aamma 18 naapertorlugit sullivimmi aqutsisuunngitsut imaluunniit sulisunik siulersuisuunngitsut tamarmik isumannaallisaanermi sinniisuutitanik qinersisinnaatitaanerat qinigaasinnaatitaanerallu qularnaarneqarsimappat, tak. § 24, imm. 2, 3 aamma 4.

§ 23. § 20, imm. 1 malillugu isumaqatigiissutit nassuiaataannut aamma unioqqutinneqarnerinut apeqqutinut tunngasut aalajangiiffigineqassapput suliaqarnermi sammisanut ilisimasat tunngavigalugit suliaqarnikkut, tamanna periarfissaanngippat, eqqartuussiviit aqqutigalugit.

Kapitali 5 Sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffimmi ilaasortanik qinersineq aamma toqqaaneq

Sullivimmi avatangiisit pillugit sinniisoq

§ 24. Suliffeqarfinni avatangiisit pillugit kattuffimmik pilersitsiniartuni, tak. §§ 6-7, atorfillit sullivimmi avatangiisit pillugit sinniisussanik, § 16 malillugu aalajangersaanikkut amerlassusilikkanik imaluunniit § 20 malillugu isumannaallisaaneq aamma peqqinnissaq pillugit suleqatigiinnerup aaqqissuunneqarnissaanut isumaqatiigiissutip kingunerisaanik qinersissapput.

Imm. 2. Atorfillit tamarmik aqutsinikkut pisussaaffeqanngitsut qinerneqarsinnaatitaapput, taamaattoq tak. § 8, imm. 2 aamma 3. Sullivinni avatangiisit pillugit inatsimmi §§ 17 c aamma 18 naapertorlugit suliffeqarfinni aqutsisut aamma sulinermut aqutsisut qinersinermut peqataassanngillat.

Imm. 3. Qinersineq suliffeqarfimmi atorfilinnit ingerlanneqassaaq, suliffeqarfiup immikkoortuani pineqartumi imaluunniit sumiiffimmi suliffiugallartumi, tak. § 13, imm. 1.

Imm. 4. Qinersineq ukiunut 2-nut atuuppoq, imaluunnit sullivimmi avatangiisit pillugit sinniisup suliffeqarfimmi atuuffiata atorunnaarnissaata tungaanut, suliffeqarfiup immikkoortuani pineqartumi imaluunniit sumiiffimmi suliffiugallartumi. Sulisitsisup aamma atorfillit akornanni isumaqatigiissusiortoqarsinnaavoq, sullivimmi avatangiisit pillugit sinniisunut qinigaaffiup siunissami sivisunerunissaanik, taamaattoq sivisunerpaamik ukiuni 4-ni.

Imm. 5. Sullivimmi avatangiisit pillugit sinniisoq sulinngiffeqarnini, napparsimanini imaluunniit alla pissutigalugu ataannartumik sivikinnerpaamik qaammatini 4-ni, sullivimmi avatangiisit pillugit sinniisumik nutaamik qinersisoqarsinnaavoq piffissamut qinigaaffimmut sinneruttumut imaluunniit piffissamut qinigaaffimmut nutaamut.

Imm. 6. Sullivimmi avatangiisit pillugit sinniisoq soraarsitaanissamut imaluunniit atukkatigut ajorseriaateqartitsinissamut illersugaavoq sullivinni sinniisuusut assigalugit suliaqarfimmi pineqartumi imaluunnniit assingusumi. Sullivimmi avatangiisit pillugit sinniisoq suliaqarnini pissutigalugu ajornerusumik atugassaqartinneqassanngilaq.

Imm. 7. Qinigaasinnaaneq pineqartillugu aamma qinersinerit atuunneri suliaqarfimmi isumaqatigiissuteqarfiusumi pineqartumi imaluunniit assingusumi sinniisunik qinersisarnermut malittarisassat nalinginnaasut atuupput.

§ 25. Sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffimmi sinniisussap qinigaanera, qinigaasinnaatitaanera illersorniarneqarnissaalu, ilanngullugit malittarisassat suut atortuutinneqartariaqarnerat aammalu malittarisassanik unioqqutitsisoqarsimasinnaanera pillugit isumaqatigiinnginnerit pillugit apeqqutinut tunngasut suliatigut saqitsaassutinik eqqartuussisut aqqutigalugit aalajangiiffigineqartassapput. Tamanna ajornassatillugu suliassaq eqqartuussivitsigut aalajangiiffigitinneqartassaaq.

Sulinermik aqutsisoq

§ 26. Suliffeqarfinni avatangiisit pillugit kattuffimmik pilersitsiniartuni, tak. §§ 6-7, sulisitsisoq sulinermik aqutsisunik, § 16 malillugu aalajangersaanikkut amerlassusilikkanik imaluunniit § 20 malillugu isumannaallisaaneq aamma peqqinnissaq pillugit suleqatigiinnerup aaqqissuunneqarnissaanut isumaqatiigiissutip kingunerisaanik toqqaassaaq.

Imm. 2. Sulisitsisup sulinermik aqutsisunik toqqaanermut atatillugu isumagissavaa, sulinermik aqutsisup suliffeqarfik pillugu, suliffeqarfimmi immikkoortoq pineqartoq pillugu imaluunniit sumiiffik suliffiugallartoq pillugu pisariqartunik ilisimasaqarnissaa, tak. § 13, imm. 1.

Imm. 3. Sulinermik aqutsisoq, isumannaallisaaqatigiinni ilaasoq, tamatumunnga tunngatillugu suliaqarnini pissutigalugu ajornerusumik atugassaqartinneqassanngilaq.

Imm. 4. Sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffimmi sulinermik aqutsisoq piffissap misiliiffiusinnaasup qaangiunnerani soraarsitaappat, aammalu illuatungeriit akornanniit pissutaatinneqarpat, sulinermik aqutsisup suliffeqarfiup isumannaallisaaneq aamma peqqinnissaq pillugu suleqatiginninneranut peqataasimanera soraarsitaanermut tunngavilersuutigineqarsimanera, sulinermut aqutsisup atorfinitsinneqarsimaneranut tunngasut soraarniuteqartitsinerup ingerlanerani unitsinneqarsinnaanngillat, suliaqarfimmi isumaqatigiissutit naapertorlugit malittarisassat malillugit apeqqut kattuffitsigut isumaqatiginninniutigineqarsimanngippat imaluunniit, tamanna periarfissaanngippat, eqqartuussiviit aqqutigalugit suliarineqarsimappat. Isumaqatiginninniarneq aamma isumaqatigiissaaneq, imaluunniit suliap eqqartuussivitsigut suliarineqarnera, pingaarnerutinneqassapput.

Kapitali 6 Sulisitsisup pisussaaffii allat

§ 27. Sulisitsisup atorfillit isumannaatsuunerisa aamma peqqissusaasa illersorneqarnissaat pillugu aammalu isumannaassutsimut aamma peqqissutsimut aarlerinaatit pitsaaliorneqarnissaat pillugu pineqaatissiissutit pisariaqartinneqartut aalajangersassavai, ilanngullugit paasissutissat, ilitsersuineq aamma ilinniartitsineq.

Imm 2. Sulisitsisup isumagissavaa, isumannaassuseq aamma peqqinnissaq pillugit suleqatigiinnermik pilersitsinissaq, ineriartortitsinissaq aamma ataavartitsinissaq, taamaaliornikkut sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffimmi ilaasortat naammaginartumik suliassaminnik naammassinnissinnaanngortillugit. Sulisitsisup ilanngullugu isumannaassavaa, suliffeqarfiup aqutsisui qullersaasut suliffeqarfiup isumannaallisaaqatigiivini sinniisuutitaqarnissaat.

Imm. 3. Sulisitsisup isumannaassavaa, sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffimmi ilaasortat suliffeqarfiup isumannaallisaanermut aamma peqqinnissamut tunngatillugu suliaqarfimminni pilersaarusiorneranut peqataasinnaanerat, tassunga ilanngullugit sullivimmi avatangiisit pillugit ukiumoortumik oqaluuserinninneq aammalu suliffeqarfiup sullivimmi nalilersuinermik suliarinninnera.

Imm. 4. Suliffeqarfinni avatangiisit pillugit kattuffeqartuni sulisitsisup isumagissavaa, kattuffiup ajutoornernik annertuunik, toqunartuninninernik sakkortuunik imaluunniit allanik peqqissutsikkut ajoqusernernik tamakkununngalu aqqutaasunik malittarinninnissaat, pissutsit immikkut ittut tamatuminnga pisariaqartitsitsippata.

Imm. 5. Suliffeqarfinni avatangiisit pillugit kattuffeqartuni minnerpaamik 2-mik qaffasissulimmi sulisitsisup isumagissavaa, sullivimmi avatsngiisit pillugit ataatsimiititaliap aamma sullivimmi avatsngiisit pillugit eqimattat ataqatigiissarneqarnissaat, aammalu sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffimmi ilaasortat suleqatigiinnerminnik ataqatigiissarinissaannut periarfissillugit.

§ 28. Sulisitsisup isumagissavaa, atorfillit suliaqarfigisaannut tunngatillugu, sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffinni suliassanik isumaginnittuusunut, akulikitsumik attaveqartarsinnaanissaannut periarfissaqarnissaat.

Imm. 2. Sullivimmi avatangiisit pillugit sinniisuusoq imaluunniit kattuffimmi sulinermut aqutsisuusoq najuutinngippata, isumannaarneqassaaq, atorfillit suliffeqarfiup sinniisuanik akisussaasuusumik aggersaasinnaanermut periarfissaqarnissaat.

§ 29. Sulisitsisup isumagissavaa, sullivimmi avatangiisit pillugit sinniisut aamma sulinermut aqutsisut pisussaaffimminnik isumaginninnissamut pissiffamik tunineqarnissaat, suliffeqarfigisami isumannaallisaanikkut aamma peqqinnissakkut atugassarititat nalinginnaasuusut eqqarsaatigalugit naammaginartumik.

Imm. 2. Sulisitsisup sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffimmi ilaasortat ilisimasaqarnikkut pisariaqartitaminnik pissarsinissamut aamma isumannaallisaanermut aammalu peqqinnissamut apeqqutinut tunngatillugu ilinniagaqarsinnaanermut periarfissaqartissavai.

Imm. 3. Sulisitsisup isumagissavaa, isumannaallisaaneq aamma peqqinnissaq pillugu suleqatigiinnermi aningaasat pisariaqartinneqartut matussuserneqarnissaat, aammalu ilanngullugu sullivimmi avatangiisit pillugit sinniisut ingerlatsinerannut aningaasartuutit matussusertassallugit aamma isertitassamaatinik annaasaqarnermut, aningaasartuutissanik aammalu pisariaqartinneqartumik ilinniagaqarnermut peqataanermut atatillugu isertitassamaatinik annaasaqarnermut aaqqiisassalluni, tak. §§ 33.

Imm. 4. Tamatumunnga tunngatillugu isumaqatigiinnginnerit suliaqarfimmut tunngatillugu suliarinninnikkut aalajangiiffigineqartassapput. Tamanna periarfissaanngippat, suliaq aalajangiiffigineqassaaq eqqartuussiviit aqqutigalugit.

Imm. 5. Sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffik, tak. § 10 imaluunniit sullivimmi avatangiisit pillugit ataatsimiititaliaq, tak. § 12, imm. 1, nr. 2, suliffeqarfimmi sulinermut atatillugu ajutoornerit pillugit nalunaarusiani allattugaatinut aamma pisoqarnera pillugu nassuiaatigineqartunut isersinnaassapput. Tamanna aamma atuuppoq sullivimmi avatangiisit pillugit eqimattanut ataasiakkaanut, tak. § 12, imm. 1, nr. 1, suliaqarfimminnut tunngatillugu.

§ 30. Suliffeqarfimmi avatangiisinut tunngatillugu apeqqutinik aaqqiinissamut atatillugu sulisitsisup immikkut ilisimasalimmit ikiorneqarnissaq pillugu saaffiginninnerminut atatillugu immikkut ilisimasalik paasissutissanik suliffeqarfimmi isumannaallisaanermut aamma peqqinnissamut pingaaruteqartunik pisariaqartinneqartunik tamanik pissarsiaqarsinnaatissavaa.

Imm. 2. Sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffik, tak. § 10 imaluunniit sullivimmi avatangiisit pillugit ataatsimiititaliaq, tak. § 12, imm. 1, nr. 2, immikkut ilisimasalimmut suliffeqarfimmi isumannaallisaanermut aamma peqqinnissamut tunngatillugu apeqqutit aaqqiiffigineqarnissaannut ikiorneqarnissaq pillugu saaffiginninnissaq sioqqullugu tusarniaaffigineqassaaq, suliaqarfiinut attuumassuteqartunik.

Imm. 3. Sulisitsisoq pisussaavoq sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffimmi ilaasortat Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup aalajangiineri pillugit, aammalu Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup allakkatigut inassutigisimasai pillugit ilisimatissallugit. Tamatuma saniatigut kattuffimmi ilaasortat Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmiit imaluunniit immikkut isumaginnittunit allanit illersuinermik aamma pitsaaliuinermik suliaqarnerit pillugit allakkatigut paasissutissat pillugit ilisimatinneqassapput.

Suliaqarfiusumi ataasiusumi sulisitsisut arlaliusut allallu suleqatigiinnerat

§ 31. Sulisitsisut suliaqarfiusumi ataasiusumi suliaqartitsisuusut arlaliusut kikkullu tassani sulisorineqartut tamarmik sulisorisat sulinermi isumannaatsunik peqqinnartunillu atugassaqatitaanissaat pillugu suleqatigiissapput.

Imm. 2. Sulisitsisut imminnut suliassarititaasunut attuumassutilittut aarlerinartorsiorfiusinnaasunik paasissutisseeqatigiittassapput isumannaatsuunissamik peqqinnissamillu isumaginninnissamut iliuusissaminnik aaqqissuusseqatigiinnissaq siunertaralugu. Sulisitsisut ataasiakkaat paasissutissat tiguneqartut atorfilittaminnut ingerlateqqissavaat.

Imm. 3. Illuliornernik sanaartornernillu suliani sulisitsisut taakkualuunniit sinniisuutitaat aamma sanaartorfiusumi isumannaallisaaqatigiit sanatitsisuusup Kalaallit Nunaanni sanaartortitsisut pisussaaffii pillugit nalunaarut malillugu isumannaallisaanissaq pillugu ataatsimiinnernut aggersaaffigisaanut peqataasassapput.

§ 32. Kikkulluunniit suliaqarfiusuni arlalinnik sulisitsisoqarluni suliffiusuni sulisuusut malittarisassat suliaminnut atuuttut saniatigut aamma sulliviit suleqatigiinnissaat pillugu malittarisassanik, tak. § 31, imm. 1, kiisalu illuliornermik sanaartornermillu sulianut tunngatillugu aamma Kalaallit Nunaannit sanatitsisuusup pisussaaffii pillugit nalunaarummi malittarisassanik malinnissapput.

Imm. 2. Kikkulluunniit takornartat sulliveqarfigisaanni sulisuusut, malittarisassat suliaminnut atuuttut saniatigut aamma suliffeqarfik pineqartoq pillugu isumannaatsuunissakkut peqqinnissakkullu malittarisassanik atuuttunik malinnissapput.

Kapitali 7 Sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitaaneq

Piumasaqaataasumik sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitaaneq

§ 33. Sulisitsisup isumagissavaa, sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffimmi sullivimmi avatangiisit pillugit sinniisut aamma sulinermut aqutsisut piumasaqaataasumik sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitaaneq naammassissagaat imaluunniit naammassisimassagaat, taamaattoq tak. § 39, imm. 4.

Imm. 2. Sulisitsisup isumagissavaa, sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffimmi ilaasortat piumasaqaataasumik sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitaanermut allatsinnissaat, tak. sullivinni avatangiisit pillugit Kalaallit Nunaanni piumasaqaataasumik ilinniartitaanerit pillugit nalunaarut.

Imm. 3. Sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffinni sullivimmut qinigaasoqareerneraniit imaluunniit toqqagaasoqareerneraniit kingusinnerpaamik sapaatip akunneri 4-t qaangiutsinnagit

Sulisitsisup sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffimmi sullivimmut ilaasortat nalunaarutiginissaat isumagissavaa.

Imm. 4. Sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffimmi sullivimmut, utaqqiisaagallartumik imaluunniit allanngorartunik suliffeqarfinni, matumani illuliornermik sanaartornermillu suliassaqarfimmi, qinigaasoqareerneraniit imaluunniit toqqagaasoqareerneraniit kingusinnerpaamik sapaatip akunneri 2-t qaangiutsinnagit sulisitsisup sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffimmi sullivimmut ilaasortat nalunaarutiginissaat isumagissavaa.

Imm. 5. Sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitaaneq sullivimmi avatangiisit pillugit sinniisup imaluunniit sulinermut aqutsisup pineqartup qinigaaneraniit imaluunniit toqqagaaneraniit kingusinnerpaamik qaammatit 8-t qaangiutsinnagit naammassineqarsimassaaq.

§ 34. Sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffimmi sullivimmi avatangiisit pillugit sinniisut aamma sulinermut aqutsisut piumasaqaataasumik sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitaanermut peqataasinnaatitaapput aamma peqataanissamut pisussaaffeqarput.

Kapitali 8 Kalaallit Nunaanni Suliffigissaasut

§ 35. Suliffiit isumannaallisaanermut- aamma peqqissuunissamut sulinerisa ineriartortinneqarnerat Kalaallit Nunaanni Suliffigissaasut malinnaavigissavaat. Tamanna tunngavigalugu Kalaallit Nunaanni Suliffigissaasut siunnersuuteqarsinnaapput aamma suliniuteqarsinnaapput isumannaallisaanermik ingerlatsinerup nukittorsarneqarnissaanik aamma pitsanngorsarnissaanut, ilanngullugu sulisilluni avatangiisinut tunngasunik ilinniartitsinikkut.

Kapitali 9 Immikkut akuerineqartarneq naammagittaalliorsinnaanerlu

§ 36. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup Pisortaa sulianut sulianullu tunngassutilinnut imaluunniit sullivinnut ataasiakkaanut immikkut ittunik atugaqarfiusunut nalunaarummi aalajangersakkanik ataasiakkaanik saneqqutsinissanut akuersisinnaavoq, tamanna naleqquttuusorinarlunilu isumannaalluinnartutut isumaqarfiginartillugu.

§ 37. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup nalunaarut malillugu aalajangiineri naammagittaalliuutaasinnaapput Kalaallit Nunaanni sullivinni avatangiisit pillugit inatsimmi § 64 malillugu.

Kapitali 10 Pinerluttulerinermik inatsisitigut pineqaatissiissutit

§ 38. Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermik inatsit malillugu pineqaatissitaanissamik eqqartuunneqassaaq kinaluunniit

 1. § 4, imm. 2-mik, § 5-miit 7-imut, § 9, imm. 2-mik, § 17, imm. 3-mik, § 24, imm. 1-imik, § 26, imm. 1-imik aamma § 27-miit 33-mut unioqqutitsisoq
 2. nalunaarummi aalajangersakkat naapertorlugit peqqussutaasunik malinninngitsoq, imaluunniit
 3. nalunaarut malillugu immikkut akuersissutini atugassarititaasunik sumiginnaasoq.

Imm. 2. Pineqaatissiissutissat sakkortussusilerniarneranni sakkortusaatitut naatsorsuunneqassaaq,

 1. unioqqutitsinerup piaaraluneernikkut imaluunniit mianersuaalliorujussuarnikkut pisimanera,
 2. unioqqutitsinermi inuunermik peqqissutsimilluunniit ajoqusiisoqarsimanera tamatumunngaluunniit aarlerinartorsiortitsisoqarsimanera,
 3. pissutsit taakkuttaaq imaluunniit taamatupajaaq ittut pillugit Kalaallit Nunaanni sullivinni avatangiisit pillugit inatsimmi § 60, imm. 1 imaluunniit 2 malillugit siusinnerusukkut peqqussuteqartoqarsimanera, imaluunniit
 4. pineqartup unioqqutitsinikkut imminut allanulluunniit aningaasatigut iluanaarutississimanera tamatuminngaluunniit siunertaqarsimanera.

Imm. 3. § 4, imm. 2-mik, § 5-miit 7-imut, § 9, imm. 2-mik, § 17, imm. 3-mik, § 24, imm. 1-imik, § 26, imm. 1-imik aamma § 27-miit 32-mut kiisalu pissutsinik imm. 1, nr. 2-mi pineqartunik unioqqutitsinerni sulisitsisuusoq akiliisussanngortitaasinnaavoq, unioqqutitsineq sulisitsisup piaaraluneerneratut mianersualliorneratulluunniit isigineqarsinnaanngikkaluarpalluunniit. Akiliisussanngortitsinissami patsisissaassaaq unioqqutitsinerup sullivimmi inummut inunnulluunniit arlalinnut imaluunniit sullivimmut taamaattutut tutsinniarneqarsinnaanissaa. Aalajangersagaq manna malillugu akiliisussanngortitsinerni Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermik inatsimmi § 128, imm. 4, atortuutinneqassanngilaq. Akiliisitsissutissat annertussusilerniarneranni imm. 2, nr. 2-4, taamatulli atortuutinneqassapput.

Imm. 4. Unioqqutitsinerit, inunnit allat sinnerlugit inatsisitigut pisussaatitaasunit, ilanngullugit ingerlatsiviit aktie-, anparts-aamma andelsselskabit, interessentskabit, kattuffiit, aningaasaateqarfiit, pigisanik isumannaarisartut, kommunit, kommunit kattuffii, Kalaallit Nunaanni kommunalbestyrelsit nunaqarfinnilu aqutsisut il. il. pillugit Inatsisartut inatsisaanni § 64-imi pineqartut, Namminersornerullutik Oqartussat naalagaaffillu, unioqqutitsinerusut pillugit ingerlatsivik il. il. taamaattutut akiliisussanngortitaasinnaavoq.

Kapitali 11 Atuutilersitsineq il. il.

§ 39. Nalunaarut atuutilissaaq ulloq 1. juli 2023.

Imm. 2. Kalaallit Nunaanni sullivinni isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu sulinerit pillugit nalunaarut nr. 1346, 15. december 2005-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.

Imm. 3. Isumannaallisaanermi sinniisuutitat, nalunaarutip atortuulersinneqarnera sioqqullugu qinigaasimasut, piffissaq qinigaaffik naallugu ingerlaannassapput, imaassimanngippat piffissaq manna nallertinnagu kapitali 3 imaluunniit kapitali 4 malillugit sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffiit pilersinneqartut. Isumannaallisaanermi sinniisuutitat taakkua inatsisitigut inissisimanerat pillugu nalornisoorutit aalajangiiffigineqassapput suliatigut saqitsaassutinik isumaqatigiissaasartutigut. Tamanna ajornassatillugu apeqqut eqqartuussivitsigut aalajangiffigitinneqassaaq.

Imm. 4. §§ 33-mi aalajangersakkat, ukununnga atuutinngillat:

 1. Sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffinnut ilaasortanut, piumasaqaataasumik sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitaanermik 1. juli 2023 sioqqullugu naammassinnereersimasunut.
 2. Sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffinnut ilaasortanut, danskit piumasaqaataasumik sullivinni avatangiisit pillugit isumannaallisaaqatigiinnut ilaasortanut ilinniartitaanerannik naammassinnissimasunut.
 3. Sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffinnut ilaasortanut, danskit piumasaqaataasumik sanaartorfinni sullivimmi avatangiisinut tunngatillugu ataqatigiissaarisunut sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitaanerannik naammassinnissimasunut.

Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik, ulloq 14. juni 2023

Sine Frederiksen / Sofie Bisbjerg