Spring over venstremenu

Kalaallit Nunaanni elevatorinut, amoortaatinut, majuartarfinnut kaavittunut, pisuffinnut kaavittunut assigisaannullu Kalaallit Nunaannut nalunaarut

Arbejdsministeriap nalunaarutaa nr. 195 26. februar 1992-meersoq

Kalaallit Nunaanni sullivimmi avatanglisit piliugit inatsimmi § 29, § 37, § 46, § 56, § 57 aamma § 67 najoqqutaralugit aalajangersarneqarpoq:

Kapitali 1 - Pineqartur nassuiaatillu

§ 1. Nalunaarummi pineqarput:

a) Elevatorit amoortaatillu inunnut aamma/imaluunniit assartugassanut naatsorsuussat.

b) Majuartarflit kaavittut, pisuffissiat kaavittut assigisaalu inuunnut naatsorsuussat.

c) Atortut allat nivingaannanngitsunik kivitsissutit appartitsissutilluunniit, taakku pillugh sullivinnik nakkutilliisoqarfiup pisortaa erseqqinnerusumik aalajangiisinnaavoq teknik-kip tungaatigut malittarisassaliornermi atortut ataasiakkat qanoq ittuunerat sananeqarneralluunniit pillugit, tak. § 18.

Imm. 2. Nalunaarutip atortinneqarnerani nassuiaatit makku tunngavigineqassapput:

Elevarorit amoortaatillu: Assartuut ilisivimmik, lastimik assigisaanilluunniit assartuutitalik aalajangersimasumik aallartarfeqarlunilu unittarfeqartoq aalajangersimasumik aalajangersimakannersumiliuunniit napparissumik uvingasumilluunniit aqqutilik.

Majuartarfiui kaaviuut: Assartuut mekaniskimik ingerlateqartoq assartuutaa tummarfihik kaavittuaannartoq uvingasumik qummut ammulluunniit ingerlasoq.

Pisuffissiar kaaviut: Assartuut mekaniskimik ingerlateqartoq tummarfeqanngitsumik qitequtausamik saattukujuunilluunniit kaavittu aannartumik assartuutilik uvingasumik qummut ammulluunniit imaluunniit makittarissumik ingerlasoq.

Imm. 3. Nalunaarummi oqaaseq »elevator il.il« atorneqartillugu assartuutit suulluunniit § 1, imm. 1-imi  taaneqartut pineqarput.

Kapitali 2 - Sananeri inissiternerilu

§ 2. Elevatorit il.il. atortuilu ima sananeqarsimassapput, suliarineqarsimassapput, atortulersorneqarsimassapput, inissititerneqarsimassapput aamma isumannaarsagaassapput, aarIerinaateqanngilluinnartussanngorlugit.

Imm. 2. Sananermi inissititerinermilu nakkutigilluarneqassaaq silataaniit sunniutaasinnaasunut navianartunut illersugaalluarnissaat aamma paarsinerit, aserfallatsaaliuinerit iluarsaannerilu navianaateqanngitsumik ingerlanneqarsinnaanissaat.

Imm. 3. Atortut atorneqartut naleqquttuussapput uuttortagaassallutillu sunniutinut nalaanneqarsinnaasunut ajoquserneqartussaajunnaarlugit sanaajussallutik.

Imm. 4. Maskiinat ingerlatit, atortut, motorit kaavittuisa initaannut aamma sulluata ammartartuanut aqqutissat aarlerinaateqanngitsumik aaqqissugaassapput.

Imm. 5. Ininut imm. 4-mi taaneqartunut init allat elevatorimut attuumassuteqanngitsut aqqutigineqarsinnaasuussaanngillat.

§ 3. Elevatorit il.il. erseqqissumik ataavartussamillu allagartaqassapput suunerannik sananeqarnerannillu paasissutissartalinnik, nivinngaavigineqassallutiilu maleruagassat malillugit atorneqarnissaannut nakkutigineqarnissaannullu sullivinnik nakkutilliisoqarfiup pisortaanit aaiajangersarneqarsimasunik, tak. §18.

Imm. 2. Nalunaaqutsiussaq erseqqissumik inissnneqarsimassaaq ¡neeqqami nivinngaavimmi assigisaaniluunniit.

Imm. 3. Allamik nalunaaqutsìisoqassanngilaq, allagarsiisoqarani allagartaliisoqaraniluunniit elevatorip sumut killinneranut nalunaaqutaanngitsumik sullivinnik nakkutilIiiso qarfiup akuersissutiginngisaanik.

§ 4. Elevatorimik nioqquteqartup, attartuisitsisup, atukkiisup, nammirieq elevatoriliortup elevatorimilluunniit il.il. allanngortitensup isu magissavaa elevatorip u.u. atortussanngorlugu tunniunneqarnerani nalunaarusiarineqarsimasumi uani maleruagassat malillugit sananeqarsimanissaa inissititerneqarsimanissaalu.

Imm. 2. Atomeqarnissaanut, paarineqarnissaanut aserfallatsaaliorneqarnissaanullu iiltsersuut kalaallisooq qallunaatoorlu elevatorip tunineqamerani ilanngunneqassaaq.

Kapitali 3 - Atorneqarneri passunneqarnerilu

§ 5. Elevatorit u.u. atorneqarfissaannaannut atorneqassapput navialifliunngitsumillu atorneqarlutillu passunneqassallutik.

Imm. 2. Assartugassanik usisaatitut elevatorit 18-it inorlugit ukiulinnit ingerlanneqaratillu pallinneqassanngillat.

Imm. 3. Elevatont artukkerlugit immerneqassanngillat, usinut assartuutitai equtillugit inissinneqassanngillat, assartugassanik usisaatitut elevatorit inunnik ilaasoqassanngillat assartugassanilluunniit assartuutitaatiguunngitsoq inissiisoqarani, eievatonlluunniit allatut atomerlunneqassanatik.

Imm. 4. Inuit amerlanerpaaffissaannik, assartukkat annertunerpaaffissaannik il.il. allagarsiussaq malinneqassaaq.

Imm. 5. Elevatorit il.il. isumannaallisaatitut atortui atortuilu allat innarlerneqaratillu passunneqassanngillat.

Imm. 6. Nalunaarut manna najoqqutaralugu allagartaliussat, allagarsiussat ¡1.11. teknik- kik-kulluunniit paasissutissatut allagartaliussat saniatigut allagartaliisoqassanngilaq sullivinnik nakkutilliisoqarfik akuersiteqqaartinnagu.

§ 6. Elevatorinut sulluliat killingi, ikorfisimafflii, quassuttuujusai atortuilu allat sullivinnik nakkutilliisoqarfik akuersiteqqaartinnagu sullivissanik ikaajusahorfigineqassanngitllat, amoortaatiliorfigineqassanngillat  assigisaanlnilluunniit ikkussivigineqassanngitllat elevatorit iluarsarnissaannut, suiiarineqarnerannut misissomeqamerannulluunnit atortussaanngitsunik.

Kapitali 4 - Paarineqarneri, misissorneqarneri iluarsarneqarnerilu

§ 7. Elevatorip piginnittuata nakkutigisussaavaa nalunaarut manna taanalu tunngavigalugu malittarisassat naapertorlugit elevatorip il.il. atortuisalu isumannaatsumik paarineqarnissaat serfallatsaalineqarnissaallu.

Imm. 2. Elevatori il.il. attartorneqarpat allatulluunniit tunniunneqarluni tigusisup pisussaaffigilissavaa.

§ 8. Maskiinamut ingerlatsisumut, motorip kaavittuanut sulluanullu ammartartut il.il. Parnaarsimaneqassapput. Taakkununnga aqqutit torersuussapput aqqutikkuminartuullutillu.

Imm. 2. Init elevatorimut il.il. atasut, tassunga ilanngullugu sullua elevatorimut tunngasunuinnaq atortoqartinneqassapput.

§ 9. Elevatorimik piginnittup imaluunniit atuisup akisussaasup (tak. § 7, ¡mm. 2) isumagissavaa elevatorip inummit piukkunnartumit tatiginartumillu, isumannaallisaataanik, maskiinamik ingerlatitsisuanik, qullilersorneranik kalerrisaarutaanillu ilisimannilluaartumik, ataavartumik nakkutigineqarnissaa.

Imm. 2. Nakkutiginnittup arajutsinaveersaassavaa elevatorip ineeqqallu tassunga atasut torersuunissaat aainma elevatorip il.il. atorneqarnerani passunneqarneranilu malittarisassat malinneqarnissaat. Taassuma piginnittoq imaluunniit akisussaasutut atuisoq nalunaarfigisassavaa ajoqutit amigaatilluunniit erniinnaq iluarsineqarsimanngitsut pillugit, pisariaqarpallu elevatori unitsissinnaallugu, tak. § 12.

§ 10. Minnerpaamik qaammammut ataasiarluni elevatori il.il. immikkut ilisimasalimmit sullivinnik nakkutilliisoqarfimmit akuerisaasumit misissorneqartassaaq.

Imm. 2. Pisariaqarsorinarpat sullivinnik nakkutilliisoqarfiup akulikinnerusumik misissuisarnissaq piumasarisinnaavaa.

Imm. 3. Misissuisoq misissuinermut atatillugu atsiukkaminik nalunaarusiortassaaq maleruagassat sullivinnik nakkutilliisoqarfiup pisortaanit aalajangersarneqarsimasut malillugit. Nalunaarusiaq misissuisup sulliviani sivikinnerpaamik ukiuni pingasuni toqqortarineqartassaaq, piumasarineqarpallu sullivinnik nakkutilliisoqarfimmut tunniunneqassalluni. Nalunaarusiap assinga elevatoreqarfimmi sivikinnerpaamik ukioq ataaseq toqqortarineqartassaaq.

Imm. 4. Misissuinermi amigaateqarpat pissusissamisuunngitsoqarluniluunniit misissuinerup naammassineqarnerani iluarsineqarsimanngitsunik nalunaarusiap assinga aamma piginnittumut atuisumulluunniit akisussaasumut tunniunneqassaaq (tak, § 7, imm. 2).

§ 11. Sulliviup namminersorluni elevatorimik il.il. misissuisup annertuumilluunniit iluarsaasup ilitsersuinermi misissuinermilu nakkutigissavaa suliap aarlerinanngitsumik ingerIanneqarnissaa, elevatorillu il.il. suliarineqarnerata naammaassineqarnerani nalunaarut manna taannalu tunngavigalugu malittarisassat malilliugit naammassinnissimanissaa.

Imm. 2. Iluarsaaneq aserfallatsaaliuinermilIuunniit suliaqarneq elevatorip il.il. Ilaannaanut tunngappat suliaqartup nakkutigissavaaelevatorip ¡1.11. ilaasa ajoquteqartup suliap naammassineqarnerani maleruagassat malillugit iluarsineqarsimanissaat.

§ 12. Elevatori u.u. atortuiluunniit navianaateqarsinnaasunik ajoquteqarpat amigaateqarpalluunniit elevaton ernhinnaq atorunnaarsinneqassaaq. Aatsaallu atorneqaqqilissalluni ¡sumannallisaanerup tungaatigut aarlerinaateqarunnaarpat.

§ 13. Elevatori il.il. atorunnaarsinneqarsimatillugu, misissorneqartillugu imaluunniit iluarsarneqartillugu erseqqissumik allagarsiivigineqassaaq isaarlaani assartuutitaanilu tamani.

Imm. 2. Elevatorimik unitsitsisup, misissuisup iluarsaasulluunniit allagartalersuinissaq isumagissavaa.

Imm. 3. Sullivinnik nakkutilliisoqarfiup pisortaata aaiajangersagaa malillugu allagarsiussassat ilusilerneqassapput.

Imm. 4. Misissuisup iluarsaasulluunniit passussisimanerup taarsiinerulluunniit kingorna suliap naammassineqarnerani peqqussutinut naapertuuttuunissaa atorsinnaanissaalu nakkutigissavaa.

Kapitali 5 - Nolunaantiginninneq, misissuineq misilittaanerlu

§ 14. Elevatorip il.il. nutaajutillugu tunniunneqarnerani imaluunniit allanngortinneqarnerani nuunneqarneraniluunniit tunisisup, suliarinriittup, iluarsaasup attartuisitsisup il.il. ¡sumagissavaa:

1) elevatorip imniersuinikkut kinalu nakkutilliisuunersoq ilisimatitsissutigalugu nalunaarutigineqarnissaa, tak. § 10, Sullivinnik nakkutilliisoqarfimmut nassiunneqartussamik (immersugassaq nakkutilliisoqarfimmi pineqarsinnaavoq), aamma,

2) isumannaassallugu clevatorip il.il. Sullivinnik nakkutilliisoqarfimmit misissorneqarnissaa misiligarneqarnissaalu isumannaatsuunissaanut akuerineqartussanngorlugu.

Imm. 2. Piginnittup akisussaalluniluunniit atuisup (tak. § 7, 1mm 2) qularnaassavaa sullivinnik nakkutilliisoqarfiup allagaringorlugu akuersissuteqarallarnissaa aamma misissuinissamik misilittaanissamillu sullivinnik nakkutilIiisoqarfiup isumaqatigiissuteqarífiginissaa. Nakkutilliisoqarfiup atuinissarriut akuersissutaa elevatorip assartuutaani nivingatinneqassaaq misissuereernissap misilittaareemissallu tungaanut.

Imm. 3. Sullivinni isumannaallisaanerup peqqinnissallu tungaatigut annertuumik navialiffiusinnaasuni, elevatori il.il. ikkussuunneqannginnerani isuniannaannerunissaa siunertaralugu sullivinnik nakkutilliisoqarfiup pisortaa aalajangersaasinnaavoq, ini ssiffissaanut qanorlu inissinnissaanut paasissutissanik pisariaqartunik nakkutilliisoqarfimmut oqaaseqaateqarfigisassanik saqqummiussisoqarnissaa suliassaq aallarnertinnagu.

§ 15. Misissuisoqariunilu misilittaasoqartassaaq ukiunik marlunnik, sivisunerpaamilli qaammatinik 30-nik, akuttussusilimmik. Pissutsit tunngavigalugit pisariaqarpat nakkutilIlisoqarfiup piumasarisinnaavaa akulikinnerusumik misissuisarnissaq misilittaasarnissarlu. Misissuinermi misilittaarnermilu Sullivinnik nakkutiliisoqarfik uppernarsaammik tunniussaqartillugu uppernarsaatip piffissami atuuffissaa allanneqartassaaq.

Imm. 2. Piffissap pineqartup qaangiunnerani misissuisoqaranilu misiligaasoqarsimanngippat piginnittup akisussaalluniluunniit atuisup (tak. § 7, ¡mm. 2) elevatorip il.il. atorneqarunnaarnissaa isumagissavaa.

Imm. 3. Misissuinissamut misiligaanissamullu piffissaq sullivinnik nakkutilliisoqarfimmit aalajangerneqartassaaq piginnittorlu akisussaalluniluunniit atuisoq (tak. § 7, imm. 2)minnerpaamik ullunik 14-mik sioqqullugu nalunaarfigisassallugu. piginnittoq akisussaalluniluunniit atuisoq pisussaavoq misissuinissamut nammineq akilikkaminik piareersaataasunik piffissaq eqqorlugu aaqqissuisitsinissaminut, pisariaqartitsinerlu naapertorlugu ikiortaasoqartitsinissaminut.

Imm. 4. Sullivinnik nakkutilliisoqarfik qanoq ilisukkulluunniit nalunaaqqaarani elevatonnikil.il. misissuisinnaatitaavoq.

§ 16. Elevatori atorunnaassatillugu piginnittoq akisussaalluniluunniit atuisoq (tak § 7, imm. 2) immikkoortortaqarfittut Sullivinnik nakkutilliisoqarfigisamut allaganngorlugu nalunaaruteqassaaq uppernarsaateqarpallu taanna utertillugu.

Imm. 2. Sullivik misissuisorisartagaq allamik taarserneqartillugu ullut 14-it qaangiutsinnagit piginnittumit akisussaalluniluunniit atuisumit (tak. § 7, 1mm. 2) nakkutilliisoqarfimmut alla ganngorlugu nalunaarutigineqassaaq.

Imm. 3. Sullivik elevatorinik il.il. misissuisartoq misissuissaaruni, taava ullut 14-it qaangiutsinnagit tamanna nakkutilliisoqarfimmut nalunaarutigissavaa.

Imm. 4. Elevatori il.il. allamik piginnittoqalertillugu piginittunngortoq ullut 14-it qaangiutsinnagit sullivinnik nakkutililisoqarfimmut allaganngorlugu nalunaaruteqassaaq.

Imm. 5. Elevatorimikil.il. ajutoornerit ajutooqqajarnerillu piaartumik piginnittumit akisussaalluniluunniit atuisumit (tak. § 7, 1mm. 2) nakkutilliisoqarfìmmut nalunaarutigineqassapput.

§ 17. Nalunaarut, imaluunniit nalunaarut manna najoqqutaralugu teknik-kikkut malittarisassiat tunngavigalugit sullivinnik nakkutilIiisoqarfiup misissuinerinut misiligaarnerinulIuunniit akiliutissat sulisartoqarnermi ministerimit aalajangersarneqartut malillugit, elevatorimit piginnittumit akisussaalluniluunniit atuisumit (tak. § 7, ¡mm. 2) akilerneqartassapput.

Kapitali 6 - Erseqqinnerusumik maliuarisassat

§ 18. Sullivinnik nakkutilliisoqaríiup pisortaa elevator-it sananeqarnerinut, inissiternerinut, akuerineqarnissaannut nakkutigineqarnissaannullu nalunaarut tunngavigalugu erseqqinnerusunik malittarisassiorsinnaatitaavoq, taamatullu paarineqarnissaannut misissorneqartarnissaannullu malittarisassanik tapiutaasussanik pilersitsisinnaalluni.

Imm. 2. Pisortaq aamma akuersissutinut nakkutiginninnermullu akuersisartussanik kapitali 5 pillugu malittarisassiorsinnaavoq.

Imm. 3. Nakkutilliisoqarfiup pisortaa nalunaarutip aalajangersagartaasa qanoq naammassineqarnissaannut unnersuususiorsinnaavoq.

Kapitali 7 - Immikkur akuersissureqarneq aamma naammagiuaaliuutit

§ 19. Suflivinnik nakkutilliisoqarfiup pisortaa nalunaarummik taannalu tunngavigalugu teknik-kikkut malittarisassanut allatut aalajangiisinnaatitaavoq, tamanna isumannaatsuullunilu naleqqussorinarpat.

§ 20. Nakkutilliisoqarfittut immikkoortortaqarfiup aalajangiussai nammaginngikkaanni nakkutilliisoqarfiup pisortaanut, aalajangiunneqarneriniit sap. ak. arfineq pingasut qaangiutsinnagit, naammagittaalliutigineqarsinaapput.

Imm. 2. Pisortap aalajangiussaa naammaginngikkaanni sulisartoqarnermi ministerimut, sap. ak. arfineq pingasut qaangiutsinnagit, naammagittaalliutigineqarsinnaavoq.

Imm. 3. Elevatonpil.il. atornissaanut inerteqquteqaatitut aalajangiussaq, naammagittaalilutigineqarnerata nalaani atorunnaarsinneqarallarsinnaanngilaq. Aalajangiussat allat, piffisarititaasumi naammagittaalliutigineqartut, atorunnaarsinneqarallarsinnaapput, naammagittaaliorfiusup aalajangiussaqarnissaanut imaluunniit allatut aalajangernissaanut.

Imm. 4. Pisariaqavissorinarpat aalajangiussimasatut naammagittaalliuut naammagittaalliorfigineqartumit atorunnaarsinneqarallarsinnaavoq naammagittaalliorfissatut piffissarititaasut ¡mm.1 aama 2-mi taaneqartut qaangiutereeraluartut.

Kapitali 8 - Pillagaasinnaanermut aaqqissuussineq

§ 21. Inatsisit allat malillugit unioqqutitsineq pisimanngippat, taava makkuninnga unioqqutitsisoq akiliisussanngortinneqassaaq 1) §2-13, 14,1mm. 1-2,§ 15, imm. 1-3 aamma §16,

2) nalunaarummi § 18 najoqqutaralugu maleruagassanik aalajangersakkanik, imaluunniit

3) nalunaarut manna najoqqutaralugu peqqussutinik inerteqquteqaatinilluunniit.

Imm. 2. § 5-8, § 9, 1mm. 1, § 10, ¡mm. 1-2, §§ 12-13, § 14, imm. 2, § 15, ¡mm. 1-3 aamma § 16, ¡mm. 1-2 aamma imm. 4-5, unioqqutinneqartillugit sulisitsisoq akisussaatinneqassaaq piaaralunneertutut misissuatsuusutulluunniit sulisitsisumut tutsinneqarsinnaanngikkaluarpat.

§ 22. Piginneqatigiifliit (aktie-, anparts-aamma andeisseiskaber) imaluunniit allat taamatut ittut unioqqutitsippata, taava taakku akilisitaasinnaapput. Kalaallit Nunaanni kommunalbestyrelsit bygderådillu il.il. pillugit inatsisartut inatsisaanni § 57-imik namminersornerullutik oqartussat, kommunit kommunilluunniit peqatiglitsillugit aamma taamatut akiliisussanngortitaanermik  pineqaatissineqarsinnaapput.

§ 23. Nalunaarut atulerpoq 1. april 1992.

Sulisarioqarnermut minisrereqarfik, ulloq 26. februar 1992

KNUD ERIK KIRKEGAARD
/ Henrik Grove

Download som PDF