Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bilag 8 - Tekniske hjælpemidler og anlæg, som unge, der er fyldt 15 år må beskæftiges med, jf. § 29

Bilag 8 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1347 om unges arbejde

Bilaget er en lempelse i forhold til bilag 1

  1. Medmindre der i anden lovgivning er et forbud, må unge køre på snescooter og »firehjulere«.