Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bilag 1 - Aktions- og grænseværdier

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1099 om ioniserende stråling

Aktions- og grænseværdierne er udtrykt ved de strålebeskyttelsesmæssige størrelser effektiv dosis og ækvivalent dosis.

Grænseværdierne fremgår af tabel 1 og aktionsværdierne af tabel 2.

Tabel 1. Grænseværdier

Personkategori Grænse for effektiv dosis [mSv/år] Grænse for ækvivalent dosis [mSv/år]
Øjelinse Hud1) Ekstremiteter2)
Ansatte der er fyldt 18 år 20 20 500 500
Ansatte under 18 år 6 15 150 150
Særligt for gravide3) 1 - - -

1) Dosis for huden gælder for enhver overflade på 1 cm2.

2) Ekstremiteter omfatter hænder, underarme, fødder og ankler.

3) Grænseværdien gælder strålingsdosis til det ufødte barn.

Tabel 2. Aktionsværdier

Personkategori Aktionsværdi for effektiv dosis [mSv/år] Aktionsværdi for ækvivalent dosis [mSv/år]
Øjelinse Hud1) Ekstremiteter2)
Aktionsværdi for dosisovervågning 1 15 150 150
Aktionsværdi for helbredsundersøgelse 6 15 150 150

1) Dosis for huden gælder for enhver overflade på 1 cm2.

2) Ekstremiteter omfatter hænder, underarme, fødder og ankler.