Spring over hovedmenu

Tilsyn i tal

Læs hvor mange besøg og reaktioner Arbejdstilsynet gennemfører hvert år

Tilsyn og påbud

  • På årsbasis udfører Arbejdstilsynet mellem ca. 120 og 230 tilsyn samt et antal lovpligtige tilsyn vedrørende elevatorer mm.
  • Arbejdstilsynet afgiver mellem 250 og 450 reaktioner om året.
  • Reaktioner kan være vejledning, påbud med frist, strakspåbud og forbud.
  • De fleste reaktioner er påbud med frist, og strakspåbud.
  • De fleste påbud med frist er på områder indenfor APV, og manglende sikkerhedsrepræsentant.

Arbejdsmiljørådet

Arbejdsmiljørådet et det forum, hvor arbejdsmarkedets parter har medindflydelse på indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø i Grønland.

Læs arbejdsmiljørådets indsatser