Spring over hovedmenu

Henvendelse til Arbejdstilsynet

Ansatte på virksomheder med arbejdsmiljøproblemer kan klage til Arbejdstilsynet.

En klage medfører ikke altid et besøg på virksomheden. Arbejdstilsynet vurderer i hvert enkelt tilfælde, om det er relevant at besøge virksomheden.

Den, der har klaget, har altid ret til at være anonym. Det betyder, at den tilsynsførende ikke må oplyse arbejdsgiveren om, at et tilsynsbesøg sker som følge af en klage.