Spring over hovedmenu

Elevator

Ved afleveringen af en elevator til brug som ny eller efter ombygning eller flytning skal den anmeldes til Arbejdstilsynet

elevator

Ny elevator

Husk at ved afleveringen af en elevator m.v. til brug som ny eller efter ombygning eller flytning skal den pågældende leverandør, installatør, reparatør, udlejer m.v., sørge for, at anmeldelse med beskrivelse af elevatoren m.v. og oplysning om, hvem der fører eftersynet, jf. § 10, indsendes til Arbejdstilsynet, samt sikre sig, at Arbejdstilsynet foretager besigtigelse og afprøvning af elevatoren m.v. og finder den i forsvarlig stand.

Download anmeldelse og beskrivelse af fast opstillede elevator (Word)


Bekendtgørelse for Grønland om elevatorer, hejseværker, rulletrapper, rullefortove og lignende