Spring over hovedmenu

Arbejdspladsvurdering (APV)

Alle virksomheder med ansatte skal lave en skriftlig arbejdspladsvurdering og medarbejderne skal inddrages.

Hvem

Loven siger, at alle virksomheder med ansatte fra den 1. januar 2009 har pligt til at lave en skriftlig arbejdspladsvurdering - i daglig tale kaldet APV.

Arbejdsgiveren har ansvaret - medarbejderne skal inddrages.

I bestemmer selv, hvordan I vil lave APV’en. APV’en skal laves af arbejdsgiveren, og sikkerhedsorganisationen skal inddrages. Hvis der ikke er krav om en sikkerhedsorganisation, skal medarbejderne være med i arbejdet.

Hvorfor

Problemer med arbejdsmiljøet løser sig ikke af sig selv. Mange virksomheder har haft gode erfaringer med at anvende APV’en til at få et bedre arbejdsmiljø. Derfor er der bl.a. indført et lovkrav om, at alle virksomheder med ansatte skal lave APV.

Arbejdet med APV handler om at finde ud af,

 • om I har problemer med arbejdsmiljøet
 • hvor problemerne eventuelt er
 • hvordan I løser problemerne
 • hvem der har ansvaret for, at de bliver løst, og
 • hvornår I skal følge op.

For at skabe et godt arbejdsmiljø er det afgørende,

 • at I prioriterer arbejdet med arbejdsmiljø højt
 • at ledelse og medarbejdere deltager aktivt og konstruktivt i arbejdet
 • at I afsætter nok tid til arbejdet
 • at I har tilstrækkelig viden og færdigheder.

Hvordan

Sådan laver I APV

I kan arbejde med APV på mange måder, men I skal som minimum sørge for,

 • at ledelse og medarbejdere holder møder. Hvis der er krav om en sikkerhedsorganisation, skal den inddrages.
 • at alle arbejdsmiljøforhold inddrages i arbejdet med APV. Husk også lager, kontor, rengøring og selvfølgelig alle maskiner - også dem, der ikke bruges så tit.

Sådan laver I APV

I kan arbejde med APV på mange måder, men I skal som minimum sørge for,

 • at ledelse og medarbejdere holder møder. Hvis der er krav om en sikkerhedsorganisation, skal den inddrages.
 • at alle arbejdsmiljøforhold inddrages i arbejdet med APV. Husk også lager, kontor, rengøring og selvfølgelig alle maskiner - også dem, der ikke bruges så tit.

Sådan går I i gang

Sådan går I i gang med APV-arbejdet:

 • Indkald til møde med ledelse og medarbejdere, hvor I fx gennemgår den danske arbejdsmiljøvejviser for jeres branche og en eller flere af Arbejdstilsynets APV-tjeklister. I kan også bruge de danske branchearbejdsmiljøråds APV-tjeklister sammen med - eller i stedet for - Arbejdstilsynets tjeklister.
 • Læg en plan for det videre arbejde for at få et bedre arbejdsmiljø.

Hvis I har brug for hjælp til APV’en

Læs også Arbejdstilsynets vejledning om APV, som beskriver krav til og formål med APV’en.

Selve APV’en

Når I skal i gang med at lave jeres APV, skal I først have et overblik over, om I har problemer med arbejdsmiljøet. Det er vigtigt, at I finder en måde at komme rundt om alle problemerne på. APV’en skal være skriftlig (på papir eller i elektronisk form). I skal:

 • Undersøge arbejdsmiljøet i virksomheden for at finde ud af, om og hvor der er problemer.
 • Beskrive og vurdere problemernes omfang og alvor. Find også ud af årsagerne til dem.
 • Vurder eventuelt, om der er forhold i arbejdsmiljøet, som medvirker til sygefraværet.

Hvis I har problemer

Hvis det viser sig, at I har problemer, skal I også:

 • Prioritere problemerne og lave en handlingsplan for de problemer, som I ikke kan løse med det samme.
 • Skrive i handlingsplanen, i hvilken rækkefølge og hvornår problemerne vil blive løst.
 • Huske at følge op på, om problemerne bliver løst, og hvem der har ansvar for løsningen.

Hvornår

I skal revidere APV’en hvert tredje år.

APV’en skal revideres, hvis der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsprocesser og arbejdsmetoder, der har betydning for arbejdsmiljøet, fx hvis I får nye maskiner.

APV'en skal dog mindst revideres hvert tredje år.